<div align="center"> <h1>Oyashiro-sama\'s Children Page</h1> <h3>Strona wyznawców Oyashiro-sama</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://pawel198804.w.tkb.pl/manga" rel="nofollow">http://pawel198804.w.tkb.pl/manga</a></p> </div>